• Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • हक्कासाठी आंदोलन

मोहोपाडा विजवितरणाकडून पावसाळ्यापुर्वींची कामे सुरूरसायनी : राकेश खराडे

रसायनी परिसरातील मोहोपाडा विजवितरण कार्यालयाकडून पावसाळ्याची खबरदारी म्हणून विज वाहिन्यांना अडथळा ठरणाऱ्या रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या झाडांच्या फांद्या तोडण्याचे काम विज वितरणाकडून सुरू आहे. पावसाळ्यात विज वाहिन्यांच्या संपर्कात झाडांच्या फांद्या आल्याने मोठ्या अपघाताची शक्यता असते.

यासाठी महाराष्ट्र विजवितरण कंपनीकडून दरवर्षी पावसाळ्याअगोदर रस्त्याशेजारी, गावांतील विजवाहिन्यांना अडथळा निर्माण करणा-या झाडांच्या फांद्या तोडल्या जातात. यावर्षी मोहोपाडा, शिंदीवाडी, पानशिल, तळेगाव, कांबा, रिस, चांभार्ली, रिसवाडी, भोकरपाडा, पोयंजे, खानावळे, ठोंबरेवाडी आदी भागात विज वितरणाकडून पावसाळ्यापुर्वीची कामे सुरू असून काही वेळेपुरता त्या-त्या परीसरातील विज पुरवठा खंडित करण्यात येत आहे. यासाठी मोहोपाडा विज वितरण कार्यांलयाचे सहाय्यक अभियंता किशोर पाटील, प्रधान तंत्रज्ञ बाळासाहेब किर्दकुडे, वायरमन जितू डुकरे, हरिबा विनायक शिंदे, वाजेकर, जगताप, चौधरी, मांडे, भोसले आदी उपस्थित राहून पावसाळ्यापुर्वीची कामे करुन घेत आहेत.