• Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • हक्कासाठी आंदोलन

पनवेल तालुक्यातील उलवे येथील रिध्दी-सिध्दी एक्झो बिल्डींग परिसर (कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र घोषित)

पनवेल तालुक्यातील उलवे येथील रिध्दी-सिध्दी एक्झो बिल्डींग परिसर Containment Zone (करोना विषाणू बाधित क्षेत्र) म्हणून घोषित

अलिबाग, जि. रायगड, दि.04 (जिमाका) : जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील उलवे येथे एक व्यक्ती करोना विषाणू बाधित आढळून आल्याने या हद्दीतील करोनाबाधित रुग्ण राहात असलेल्या रुम नं.705, रिध्दी-सिध्दी एक्झो बिल्डींग, प्लॉट क्र.बी 11, सेक्टर-8, उलवे ता.पनवेल व त्यापासूनचा पूर्वेस प्लॉट नं.10, पश्चिमेस 24 मीटर रस्ता व प्लॉट नं.13, 14, दक्षिणेस प्लॉट नं.12 व 25, उत्तरेस प्लॉट नं.1, 1 बी हा परिसर करोना विषाणूचा प्रादूर्भाव टाळण्यासाठी पुढील 28 दिवस Containment Zone (करोना विषाणू बाधित क्षेत्र) म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.

या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना घरातून बाहेर पडण्यास व अन्य ठिकाणी स्थलांतरित होण्यास तसेच बाहेरून येणाऱ्या लोकांना या बाधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, रायगड श्रीमती निधी चौधरी यांनी प्रतिबंध आदेश लागू केले आहेत.

या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 कलम 51 व तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 71, 139 तसचे भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असे अध्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण रायगड तथा जिल्हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी यांनी कळविले आहे.

57 views0 comments
™© Copyright - dont copy this text™